TRYGGHETSGARANTI - LÄS MER

Hållbarhet

Hållbarhet
Hållbarhet
StartsidanHållbarhet

Hållbarhet

StartsidanHållbarhet

Vad innebär det egentligen när resebyråer påstår att de målinriktat arbetar med ansvar och hållbarhet? Är det inte motsägelsefullt att skicka människor till den andra sidan av jorden – med flyg – och samtidigt säga att man försöker tänka på hållbara lösningar?

”Jo”, är det korta svaret.
”Nej, så behöver det inte vara”, är det rätta svaret.

På TourCompass arbetar vi målinriktat med en ambitiös och långsiktig hållbarhetsstrategi. Vi försöker vara ansvariga i sättet som vi driver vår verksamhet.

De utmaningar som vi står inför när det gäller klimatet och miljön är enorma. Vi vet mycket väl att vi har ett medansvar. Därför ställer vi oss bakom klimatmålen i Parisavtalet. 

Vi arbetar även konkret med flera av FN:s globala mål eftersom vi anser att vi har en unik möjlighet att bidra till en positiv utveckling i många av de länder som vi reser till – både socialt och miljömässigt.

På klimatfronten utarbetar vi varje år ett klimatprotokoll, och vi har en konkret och mycket ambitiös plan för hur vi ska hjälpa till med att minska utsläppen av koldioxid. 

När det gäller miljön arbetar vi primärt med biologisk mångfald, härunder specifikt djurvälfärd och utsatta naturområden.

Men det är på det sociala området som vi verkligen kan göra en skillnad.

Många av våra resor går till platser i världen, där människor inte har samma levnadsstandard som vi är vana vid. I kraft av dessa resor bidrar vi till att skapa jobb, ekonomisk tillväxt, ökade utbildningsmöjligheter och bättre levnadsvillkor.

Vi tar uppgiften på största allvar. Vi väljer samarbetspartner som själva arbetar aktivt med ett göra en skillnad i sina lokalsamhällen, och vi stödjer en lång rad projekt som bidrar till att lämna ett positivt fotavtryck i världen.

Det är nämligen just det som resor också kan göra. Skapa positiva fotavtryck både hos dem som upplever och dem som skapar upplevelserna. 

Nedan kan du se några av de projekt som vi redan är engagerade i.

Du kan läsa vår senaste hållbarhetsrapport här.

Vi är engagerade
Projekt som vi stödjer

Certifikat

UN Global Compact

UN Global Compact

TourCompass är medlem av FN:s Global Compact. Det är ett globalt nätverk av företag och organisationer som förpliktar sig att arbeta med tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt att bidra till uppfyllandet av världsmålen. Som medlem av Global Compact är vi skyldiga att årligen rapportera om vårt arbete med de tio principerna och att beskriva hur vi som företag har bidragit till att uppfylla världsmålen under årets gång.

Science Based Targets

Science Based Targets

På TourCompass har vi ett rätt ambitiöst klimatmål. Vi har anslutit oss till Parisavtalet och arbetar målinriktat mot att sänka våra koldioxidutsläpp – både direkt och indirekt. Vi är därför också mycket stolta över att vara certifierade enligt Science Based Targets.