TRYGGHETSGARANTI - LÄS MER

Integritets- och cookiespolicy

Integritets- och cookiespolicy
Integritets- och cookiespolicy
StartsidanIntegritets- och cookiespolicy

Integritets- och cookiespolicy

StartsidanIntegritets- och cookiespolicy

Denna integritetspolicy är fastlagd av TourCompass A/S (som i denna integritetspolicy betecknas ”TourCompass A/S”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartner.

1. Introduktion

Som ett led i vår verksamhet samlar TourCompass A/S in och behandlar personuppgifter för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. TourCompass A/S är uppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifterna i dessa syften.

Om du har några från om denna integritetspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss här:

TourCompass A/S
Hasselager Centervej 29
DK – 8260 Viby J
E-post: info@tourcompass.se

2. Datasäkerhet är viktigt för oss

För oss är ansvarsfull hantering av personuppgifter som samlats in som en del av vår verksamhet avgörande för våra affärsmål och vårt anseende. Denna integritetspolicy redogör för hur dina personuppgifter samlas in och används när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos TourCompass A/S, och hur du kan få insyn i dina personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, bland annat genom ett identifikationsnummer eller andra aspekter som är unika för en given persons identitet.

4. Vilken typ av persondata om dig behandlar vi och varför?

De upplysningar som vi samlar in om dig kommer att användas till olika syften i anslutning till ditt kundförhållande och driften av TourCompass A/S verksamhet. De insamlade uppgifterna kan variera beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men generellt är det uppgifter som rör kundadministration, leverantörsadmininstration samt uppgifter rörande TourCompass A/S rättigheter och skyldigheter.

Om du inte lämnar några personuppgifter kan det innebära att TourCompass A/S inte kan uppfylla sina åtaganden i anslutning till ditt kund- eller leverantörsförhållande.

TourCompass A/S samlar in och behandlar endast allmänna personuppgifter som utgångspunkt. Vid bokning av en resa kan det emellertid vara nödvändigt för oss att behandla känslig personlig information (till exempel information om specialkost på ditt flyg eller information om behovet av särskilda hjälpmedel på din resa) samt information om HLR-nummer (t.ex. i samband med att du får en passkopia för visumansökan) för att leverera önskad resa till dig.

TourCompass A/S kommer normalt sett att behöva samla in följande uppgifter:

4.1 Uppgifter om våra kunder

Uppgifter som du ger oss när du bokar en resa eller upprättar en reseprofil hos oss, t.ex. online via hemsidan eller genom att kontakta vår kundservice, däribland kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt befattning), passnummer (till visumansökningar, lokala utflykter), passkopia med personnummer, bankuppgifter, betalkortuppgifter, uppgifter avseende speciella preferenser på resan (t.ex. uppgifter om specialkost, behov av assistans i samband med funktionsnedsättning eller sjukdom m.m.), hälsouppgifter (för användning vid behandlingsresor, sportresor m.m.), information om längd, vikt, kläd- och skostorlek (för användning till beställning av utrustning på skidresor, sportresor m.m.), syftet med resan, information om vilket språk du talar, medborgarskap, bonuskortnummer, kontaktuppgifter till närmast anhöriga, uppgifter som du lämnar till oss om dina preferenser avseende marknadsföring eller kommunikation, samt uppgifter som du lämnar till oss om du kontaktar oss med en fråga, för att rapportera ett problem eller andra gånger du kontaktar oss i samband med ditt kundförhållande med oss.

4.2 Uppgifter om våra leverantörer och samarbetspartner

Uppgifter som du ger oss när du bokar en resa eller upprättar ett leverantörs- eller samarbetsavtal, däribland kontaktuppgifter (arbetsplats, yrkestitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress), uppgifter som du lämnar till oss om dina preferenser avseende marknadsföring eller kommunikation, samt uppgifter som du lämnar till oss om du kontaktar oss med en fråga, för att rapportera ett problem eller andra gånger du kontaktar oss som ett led i vårt samarbete.

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

TourCompass A/S behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de syften som finns angivna nedan. Observera att inte alla angivna syften, kategorier av uppgifter, mottagare av uppgifter eller typer av behandling av uppgifter gäller för dig i alla lägen.

TourCompass A/S behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig i anslutning till ditt kund-, leverantörs- eller samarbetsförhållande (med hänsyn till eventuella intressen i varje enskilt fall) eller i förhållande till gällande lag.

5.1 Kundadministration

TourCompass A/S behandlar dina personuppgifter i anslutning till upprättande och löpande administration av ditt kundförhållande med TourCompass A/S som ett led i driften av vår verksamhet, däribland bokning av resor och leverans av våra övriga produkter (som t.ex. visumansökningar, reseförsäkringar, transfertjänster m.m.), upprättande av kundregister, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik m.m. All statistik och alla analyser utarbetas anonymt och innehåller därför inte uppgifter som kan kopplas direkt till dig som person.

5.2 Administration av leverantörs- och samarbetsförhållanden

TourCompass A/S behandlar dina personuppgifter i samband medadministration av leverantörs- och/eller samarbetsförhållanden, där du är leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos en leverantör eller en samarbetspartner som TourCompass A/S arbetar tillsammans med som ett led i driften av vår verksamhet, däribland upprättande av vårt CRM-register med information om våra kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartner.

5.3 Nyhetsbrev via e-post

På vår webbplats och andra marknadsföringsplattformar erbjuder vi möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du registrerar dig ser vi till att du är fullt informerad om nyhetsbrevets innehåll och syfte. Det är viktigt för oss att du uttryckligen ger ditt samtycke genom att acceptera våra villkor innan prenumerationen blir giltig. För att öka säkerhetsnivån skickar vi ett bekräftelsemail som kräver ditt godkännande. Detta steg är till för att säkerställa att det verkligen är du som står bakom den angivna e-postadressen.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan göras enkelt och bekvämt genom att klicka på ‘avsluta prenumeration’-länken som du hittar i alla de nyhetsbrev vi skickar ut, eller genom att direkt kontakta oss.

När du registrerar dig registrerar vi information som ditt namn, din e-postadress och eventuella specifika preferenser som du anger. Denna information lagras noggrant och används endast så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Om du väljer att avsluta prenumerationen kommer vi att radera din information 12 månader efter avregistreringsdatumet. Om du önskar få din information raderad innan denna tidpunkt är du alltid välkommen att kontakta oss.

5.4 Efterlevnad av gällande lagar och regler

TourCompass A/S behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagar och regler som TourCompass A/S måste följa i samband med driften av verksamheten eller i överensstämmelse med olika rapporterings- eller upplysningsbestämmelser i enlighet med gällande lagar och regler.

TourCompass A/S använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut, som endast är baserade på automatisk behandling, däribland profilering.

TourCompass A/S har som mål att se till att alla personuppgifter vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig därför att alltid uppdatera oss om eventuella ändringar (t.ex. ändring av adress eller betalningsinformation), så att vi kan vara säkra på att dina uppgifter alltid är korrekta och uppdaterade.

6. Juridisk grundför behandling av personuppgifter

TourCompass A/S behandlar som utgångspunkt dina uppgifter på en av följande grunder: (1) Ditt samtycke, (2) ingång eller fullföljande av ditt kontrakt med TourCompass A/S, (3) med tanke på TourCompass A/S berättigade intressen, d.v.s. de syften som beskrivs ovan, (4) fullföljande av en juridisk skyldighet som är ålagd TourCompass A/S, (5) skydd av dina eller annan fysisk persons vitala intressen, (6) behandlingen är nödvändig, så att ett rättskrav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, och (7) behandlingen är nödvändig för att följa TourCompass A/S eller din arbets-, hälso- och socialrätt, enligt nationell rätt eller EU-rätt. Det kan dessutom uppkomma situationer då vi behandlar dina personuppgifter av hänsyn till en tredjeparts berättigade intressen med hänsyn till de syften som beskrivs ovan, om inte dina intressen väger tyngre.

7. Delning av personuppgifter

TourCompass A/S lämnar endast vidare uppgifterna i den utsträckning det är nödvändigt som ett led i driften av vår verksamhet, däribland för att kunna leverera din resa samt övriga produkter du har köpt hos oss i samband med den.

TourCompass A/S kommer generellt sett att lämna vidare personuppgifter till följande mottagare i samband med bokning av resa och relaterade produkter:

7.1 Globala Distributionssystem (GDS)

Ett GDS är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som möjliggör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, främst flygbolag, hotell, biluthyrningsfirmor och resebyråer. Ett GDS förbinder tjänster, priser och bokningar genom att sammanföra produkter över de tre resesektorerna d.v.s. flygreservationer, hotellbokningar och biluthyrning.

TourCompass A/S använder följande GDS:er som ett led i vår verksamhet. Amadeus

7.2 Flygbolag

TourCompass A/S lämnar vidare personuppgifter till flygbolag i samband med bokning av resa. För bokning av din flygresa vidarebefordrar vi generellt uppgifter till det valda flygbolaget. Uppgifterna omfattar förnamn, mellannamn, efternamn, avreseflygplats, resmål, datum för av- och hemresa, bonuskortnummer samt specifika önskemål i samband med resan, däribland beställning av specialkost under flygningen och eventuellt behov av assistans på flyget eller på flygplatsen.

I samband med resor till vissa resmål kan vi dessutom vidarebefordra uppgifter om ditt passnummer till flygbolaget. Dessutom vidarebefordrar vi telefonnummer till vissa flygbolag som ett led i deras kundhantering.

7.3 Hotell

TourCompass A/S vidarebefordrar personuppgifter till de hotell du ska bo på under din resa. För bokning av dina hotellnätter kommer vi vanligtvis att vidarebefordra uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, resmål, resrutt, datum för ankomst och avresa, rumskategori, bonuskortnummer samt specifika önskemål i samband med resan, däribland beställning av specialkost under hotellvistelsen och eventuellt behov av assistans under hotellvistelsen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

7.4 Biluthyrningsföretag

TourCompass A/S vidarebefordrar personuppgifter till biluthyrningsföretag om du ska hyra ett fordon under din resa. För bokning av din hyrbil kommer vi vanligtvis att vidarebefordra uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, avhämtningsplats, hyrperiod, fordonskategori, bonuskortnummer samt specifika önskemål i samband med hyran av fordonet, däribland specifika förberedelser vid funktionsnedsättning eller sjukdom, behov av bilbarnstol m.m..

7.5 Bussbolag

TourCompass A/S vidarebefordrar personuppgifter till bussbolag om du ska åka buss som del av din resa (t.ex. i samband med dagsturer till kända turistattraktioner m.m.). För bokning av din bussresa kommer vi vanligtvis att vidarebefordra uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, avhämtningsplats, datum och tid för bussresan, resmål samt specifika önskemål i samband med bussresan, däribland beställning av specialkost under bussresan och eventuellt behov av assistans under resan på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

7.6 Rederier

TourCompass A/S vidarebefordrar personuppgifter till rederier om du ska åka båt som del av din resa (t.ex. i samband med dagsturer till kända turistattraktioner, kryssningar m.m.). För bokning av din båtresa kommer vi vanligtvis att vidarebefordra uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, resmål, resrutt, datum och tid för av- och hemresa samt specifika önskemål i samband med båtresan, däribland beställning av specialkost under resan och eventuellt behov av assistans under resan på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

7.7 Bedbanks

En bedbank är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag som möjliggör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, främst flygbolag, hotell, biluthyrningsfirmor och resebyråer eller slutkunden. TourCompass A/S vidarebefordrar personuppgifter till bedbanks för att boka de hotell du ska bo på under din resa. För bokning av dina hotellnätter genom en bedbank kommer vi vanligtvis att vidarebefordra uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, resmål, resrutt, datum för ankomst och avresa, rumskategori, bonuskortnummer samt specifika önskemål i samband med resan, däribland beställning av specialkost under hotellvistelsen och eventuellt behov av assistans under hotellvistelsen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

7.8 Reseguider

Om du som del av din resa ska delta i utflykter eller behöver transfer kan TourCompass A/S vidarebefordra personuppgifter till reseguider. Reseguiden har som uppgift att arrangera den gällande utflykten eller transfern vid bokning av önskade tjänster hos lokala leverantörer på resmålet. För bokning av dina utflykter, transfers m.m. kommer vi vanligtvis att vidarebefordra uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, resmål, resrutt, datum och tid för ankomst och/eller avresa, typ av fordon, resmål samt specifika önskemål i samband med transfern eller utflykten, däribland beställning av specialkost och eventuellt behov av assistans på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

7.9 Försäkringsbolag

Som ett led i bokningen av din resa hos oss har du möjlighet att köpa till en extra rese- och/eller avbokningsförsäkring. Om du vill köpa till en sådan försäkring kommer vi att vidarebefordra personuppgifter till försäkringsbolaget för användning vid tecknande av försäkringen hos dem. För användning vid teckning av en rese- och/eller avbeställningsförsäkring vidarebefordrar vi vanligtvis uppgifter till försäkringsbolaget om förnamn, mellannamn, efternamn, e-postadress, resmål, datum för av- och hemresa samt restyp.

TourCompass A/S samarbetar med följande försäkringsbolag som ett led i vår verksamhet: Gouda

7.10 Utrustningsuthyrningsföretag

Som ett led i bokningen av din resa hos oss har du möjlighet att hyra eventuell utrustning, som du kan ha behov av på din resa, t.ex. skidutrustning, dykutrustning och liknande. Om du önskar hyra sådan utrustning kommer vi att vidarebefordra uppgifterna till det företag som du ska hyra utrustningen hos på ditt resmål. För uthyrning av utrustning vidarebefordrar vi vanligtvis uppgifter till uthyrningsföretaget om förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, avhämtningsplats, hyrperiod, uppgifter om längd, vikt, kläd- och skostorlek.

7.11 Särskild information om kvalificerade erbjudanden

När du väljer TourCompass A/S har du möjlighet att få ett kvalificerat erbjudande på en resa. Ett kvalificerat erbjudande är en erbjudandeform där det i samband med utarbetandet av erbjudandet sker en preliminär reservation av den önskade resan. Detta ger dig möjlighet att reservera en plats på den önskade avgången innan du tar ställning till om det ska utfärdas en biljett på den preliminära reservationen eller om den ska annulleras.

För att kunna ge ett kvalificerat erbjudande lämnar vi vidare uppgifterna om dig och den önskade reservationen till ett GDS (som nämndes ovan), som utför den preliminära bokningen hos flygbolaget, hotellet m.m.

Då det i samband med inhämtandet av det kvalificerade erbjudandet vidarebefordras uppgifter om dig till flera andra oberoende dataansvariga (GDS, flygbolag, hotell m.m.) kan dina uppgifter lagras hos dessa mottagare när erbjudandet löpt ut – även om erbjudandet annulleras.

TourCompass A/S kan dessutom vidarebefordra och/eller överlåta dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den allmänna driften av vår verksamhet, t.ex. i anslutning till extern administration av våra IT-system, analysuppdrag, marknadsföringsuppdrag, inkasso, kreditvärdering, revision, juridiskt bistånd m.m.

För mer information om våra leverantörers och samarbetspartners behandling och skydd av dina personuppgifter hänvisas till deras integritetspolicyer och villkor.

TourCompass A/S har som mål att begränsa vidarebefordring av personuppgifter så långt det är möjligt för att kunna begränsa fall då uppgifter som kan kopplas till dig personligen kan föras vidare.

TourCompass A/S vidarebefordrar inte dina personuppgifter såvida det är nödvändigt för att kunna driva vår verksamhet eller uppfylla dina behov.

8. Internationell överföring av dina personuppgifter

På grund av TourCompass A/S verksamhets natur kommer dina personuppgifter att kunna överföras till länder utanför EU/ESS i samband med bokning av en resa hos oss. För att kunna leverera våra tjänster till dig måste vi i vissa fall använda samarbetspartner och leverantörer utanför EU/EES.

Utan möjligheten att överföra dina uppgifter till mottagare utanför EU/EES kommer TourCompass A/S inte att kunna leverera den önskade resan till dig. Detta betyder, om bokning av din resa förutsätter det, att uppgifter överförs till mottagare utanför EU/EES för att t.ex. kunna boka flygresa, hotell m.m. på ditt resmål.

Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara mindre hård än den är i Sverige och övriga EU-/EES-länder, då det i de flesta fall gäller länder där dataskyddsnivån enligt EU-kommissionen är sämre än den i EU/ESS.

I de fall det är praktiskt möjligt för oss kommer en överföring av dina personuppgifter ske i enlighet med EU-kommissionens utarbetade standardöverföringskontrakt som är speciellt utarbetat för detta ändamål. När det gäller överföringar till USA kommer dessa att ske i enlighet med Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA som bland annat fastställer en stark uppsättning av dataskyddsregler och säkerhetsåtgärder, som de amerikanska företag som ansluter sig till överenskommelsen är skyldiga att följa när de behandlar personuppgifter.

I vissa fall kommer det dock inte att vara praktiskt möjligt för TourCompass A/S att ingå ett standarsöverföringskontrakt eller använda Privacy Shield som juridisk överföringsgrund. I sådana fall kommer överföringen av uppgifterna ske i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 49, 1 (b) då överföringen av dina personuppgifter till gällande land är nödvändig i syfte att uppfylla kontraktet mellan dig och TourCompass A/S (bokningen av din resa) eller i syfte att genomföra åtgärder som vidtagits på din begäran före ingåendet av ett sådant kontrakt (t.ex. vid inlämnande av ett kvalificerat erbjudande som nämns ovan i avsnitt 7).

Därför är det viktigt att du är uppmärksam på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES i samband med bokning av en resa hos TourCompass A/S betyder att dina personuppgifter inte kommer att ha samma skydd som enligt svensk lagstiftning eller EU-lagstiftning.

I samband med överföringen av uppgifterna finns en överhängande risk för att det i gällande land inte finns tydliga, exakta och tillgängliga regler om landets myndigheters tillgång till användning av dina personuppgifter, att det inte finns regler om att landets myndigheters tillgång till dina personuppgifter ska vara nödvändig och proportionerlig, att landet inte har en oberoende och effektiv tillsynsmyndighet, samt att landet inte har tillgängliga och effektiva rättsmedel för de registrerade.

Om du inte vill att TourCompass A/S skickar dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES i samband med bokning av din/dina resa/resor, ombes du upplysa oss om det senast i samband med att du bokar resan.

TourCompass A/S lämnar under inga omständigheter vidare dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES såvida detta inte är nödvändigt för att kunna utföra vår verksamhet och uppfylla dina behov som till exempel att leverera den önskade resan till dig.

9. Dataintegritet och -säkerhet

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla det syfte som de har samlats in för, såvida inte lagringen är nödvändig för att uppfylla nationella lagkrav, däribland lagstadgade lagringsperioder i samband med bokföring m.m.

Det är TourCompass A/S policy att skydda personuppgifter genom att följa tillämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När det inte längre finns något behov för dina personuppgifter kommer vi säkerställa att de tas bort på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan bland annat kräva insikt i de personuppgifter som TourCompass A/S innehar samt protestera mot behandlingen av uppgifterna, däribland protestera mot automatiserade beslut och profilering eller mot användning av dina personuppgifter till direkt marknadsföring. Vidare kan du kräva rättelse eller borttagning av eventuella felaktiga uppgifter om dig själv, ta tillbaka ett samtycke till behandling av dina personuppgifter samt utöva din rätt till dataportabilitet.

Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter ombes du kontakta oss på info@tourcompass.se. Din förfrågan kommer att behandlas i enlighet med den gällande dataskyddsförordningen.

Klagomål gällande TourCompass A/S behandling av dina personuppgifter görs till:

Dataskydd
Datainspektionen
Box8114
104 20 Stockholm
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

11. Uppdateringar

TourCompass A/S utvärderar och uppdaterar denna integritetspolicy löpande. Du bör därför med jämna mellanrum kontrollera denna integritetspolicy för eventuella ändringar som kan ha betydelse för vår behandling av dina personuppgifter.

12. Cookies

Det finns möjlighet att ta bort eller blockera cookies. Se vägledning.

Telefon
021-372 07 99
Se öppettider
Måndag - torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10-14
Offertförfrågan

Personlig och pålitlig service från dedikerade resespecialister.

Vi svarar på dina frågor, lyssnar på dina önskemål och ger dig ärlig och kompetent rådgivning baserat på mångårig erfarenhet och reseupplevelser i Afrika, Asien och Latinamerika.

Telefon
021-372 07 99
Se öppettider
Måndag - torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10-14
Offertförfrågan

Personlig och pålitlig service från dedikerade resespecialister.

Vi svarar på dina frågor, lyssnar på dina önskemål och ger dig ärlig och kompetent rådgivning baserat på mångårig erfarenhet och reseupplevelser i Afrika, Asien och Latinamerika.

VARFÖR RESA MED TOURCOMPASS?
Därför kunderna väljer oss
 • Personlig service från reseexperter med förstahandserfarenhet
 • Engagerat bokningsteam som säkerställer en smidig resa
 • Hjälp dygnet runt på resan
 • Välplanerade resplaner med noggrant utvalda höjdpunkter
 • Flyg, transfer och boende ingår i alla resor
 • Olika alternativ finns tillgängliga så att du kan skräddarsy din resa
 • Boende på fantastiska platser
 • Noggrant utvalda lokala guider med omfattande kunskap och erfarenhet
 • Uppskattas av tusentals nöjda kunder sedan 2006
 • Alla resor testas och kvalitetssäkras av vårt eget team
 • Mångåriga relationer med ett omfattande nätverk av samarbetspartner
 • Vi garanterar de bästa priserna
 • Goda relationer med våra samarbetspartner säkerställer de bästa priserna och den bästa kvaliteten
 • Vi optimerar logistiken och andra processer – du betalar endast för ditt livs semester
 • Medlem av Danmarks Resegarantifond (nr.1778)
 • Medlem av Danmarks Resebyrå Förening
 • Personlig ansvarsförsäkring